Podmínky užívání

Uživatelská smlouva mezi uživatelem (zákazníkem) a společností AFerry Ltd. Než budete používat tyto stránky a provádět rezervace, přečtěte si, prosím, pozorně tyto všeobecné podmínky užívání.

Používáním těchto stránek vyjadřujete bezvýhradný souhlas těmito Všeobecnými podmínkami. Pokud s částí Všeobecných podmínek nesouhlasíte, nesmíte tyto stránky používat ani provádět rezervace.

Veškeré dotazy k rezervacím posílejte, prosím, na mail@aferry.com nebo se obraťte na Zákaznický servis na telefonním čísle uvedeném na potvrzení vaší rezervace.
Tyto stránky vám přináší společnost AFerry Ltd, se sídlem v 2Morrow Court, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Oxfordshire, Anglie.

Pokud se chcete obrátit na zákaznický servis, pište, prosím, na adresu AFerry Ltd, 2Morrow Court, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Oxfordshire.

Změny Všeobecných podmínek

AFerry Ltd si vyhrazuje právo dle potřeby a bez předchozího oznámení uživatelům měnit nebo aktualizovat Všeobecné podmínky vztahující se k používání těchto stránek. Pokračováním v používání stránek po změně Všeobecných podmínek vyjadřujete souhlas s těmito změnami.

Autorské právo a ochranné známky.

Tyto stránky a jejich obsah, včetně textu a grafiky, podléhají autorskému právu a nesmí být kopírovány, reprodukovány, znovu zveřejňovány, ukládány, vystavovány, přenášeny či distribuovány bez písemného svolení společnosti AFerry Ltd. Obsah těchto stránek můžete nicméně používat pro osobní a nekomerční účely.

Materiál obsažený na těchto stránkách je majetkem společnosti AFerry Ltd nebo jejích sesterských společností, pokud není označen jako vlastnictví třetích stran. Název AFerry a další značky, loga a grafika AFerry Ltd zobrazené na těchto stránkách jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti AFerry Ltd nebo jejích sesterských společností. Ostatní názvy společností, produktů či služeb uvedené na těchto stránkách mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

Souhlasíte, že nebudete přenášet nebo převádět stránky, data nebo obsah těchto webových stránek na žádný jiný počítač, server, web nebo jiné médium pro hromadnou distribuci nebo použití v komerčním podniku. Souhlasíte, že nepoužijete žádné prostředky, software nebo postup k zásahu nebo pokusu o zásah do řádného fungování těchto stránek.

Použití stránek

Tyto stránky můžete používat pouze k provádění legitimních rezervací či nákupů a nesmíte je používat pro žádné jiné účely, včetně mj. spekulativních, falešných či podvodných rezervací nebo rezervací v očekávání poptávky.

Souhlasíte, že nepodniknete žádné kroky, které by představovaly takové břemeno nebo zátěž pro naší infrastrukturu, které společnost AFerry Ltd považuje na nepřiměřené či neodpovídající užitku, který AFerry Ltd má z vašeho používání těchto stránek.

Souhlasíte s tím, že nástroje pro rezervaci cestovních služeb na tomto webu budou používány pouze k provádění oprávněných rezervací nebo nákupů pro vás nebo jinou osobu, za níž jste zákonně oprávněni jednat. Jste srozuměni s tím, že nadměrné používání nebo zneužívání nástrojů pro rezervaci cestovních služeb na tomto webu může vést k tomu, že vám bude k těmto nástrojům odepřen přístup.

AFerry Ltd nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s vaší možností přístupu nebo používání těchto stránek, s přerušením tohoto přístupu nebo nemožností dokončit transakci. AFerry Ltd nezaručuje, že stránky neobsahují počítačové viry, brouky (bugs) nebo jiné prvky, které mohou způsobit ztrátu nebo poškození.

Rezervace:

Po provedení rezervace na našich stránkách a obdržení plné platby, kterou AFerry Ltd přijímá, vám e-mailem zašleme potvrzení s podrobnostmi o vaší rezervaci. E-mailové potvrzení obsahuje vaše rezervační číslo, které musíte předložit spolu s průkazem totožnosti obsahujícím vaši fotografii před naloděním, abyste obdrželi lístky. Rezervaci lze zaplatit kreditní nebo debetní kartou, přičemž na určité karty se vztahují poplatky kreditních karet.

Kromě poplatků účtovaných provozovatelem trajektu si AFerry Ltd účtuje minimální poplatek ve výši £25/40 Euros za změny nebo zrušení rezervace před odjezdem.

Ceny jízdného jsou založené na typu a velikosti vozidla, počtu cestujících, trase (trasách), čase odjezdu a době a termínu cesty a záleží na dostupnosti.

Některé ceny jízdného se vztahují na omezené vybavení nebo služby, jako jsou přeprava bez ubytování na palubě, vybavení k přepravě vozidel, rozměry vozidla, počet cestujících a vyloučení přepravy domácích zvířat. Ověřte si to, prosím, před provedením rezervace.

Přeprava domácích zvířat do nebo z Evropy musí být v souladu s příslušnými požadavky dotčených zemí a na některé služby se vztahuje poplatek. Ověřte si to, prosím, před provedením rezervace a vždy se poraďte s veterinářem.

AFerry Ltd umožňuje pro většinu sazeb jízdného funkci rezervace v reálném čase, a pokud je rezervace přijata, obdržíte okamžitě potvrzení e-mailem.

Řada sazeb jízdného vyžaduje virtuální rezervaci u příslušného provozovatele, proto je nutné, abyste pro dokončení rezervace kontaktovali naše oddělení služeb zákazníkům.

AFerry Ltd si vyhrazuje právo změnit sazby jízdného podle změn na trhu (např. kolísání měnového kurzu, ceny ropy a státní legislativa) nebo zvýšení cen provozovatelem.

AFerry Ltd neodpovídá za to, pokud zmeškáte odjezd, zneužijete podmínky rezervace nebo překročíte dobu cestování, kterou vaše rezervace umožňuje. Bude účtována plná cena příslušné rezervace.

Všechny časy odjezdu/příjezdu poskytuje provozovatel a jsou uvedeny v místním čase. Doporučujeme, abyste si před odjezdem ověřili časy odjezdu u zákaznického servisu společnosti AFerry Ltd nebo u provozovatele.

AFerry Ltd nepřijímá odpovědnost za přerušení nebo změnu vaší cesty z důvodů nepříznivých povětrnostních či přílivových podmínek nebo jiných okolností. Zákaznický servis se bude snažit upozornit vás na jakékoli vážné podmínky, které mohou ovlivnit vaši cestu, ale ověřte si, prosím, cestovní podmínky před odjezdem.

AFerry Ltd nepřijímá odpovědnost za změny služeb, včetně použití jiných lodí nebo absence vybavení a služeb na palubě.